>
ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΎΣΚΟΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟ ΈΛΕΟΣ

ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΎΣΚΟΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟ ΈΛΕΟΣ

Мы и мир

ΑΠΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡA ΠΕΙΡΟΧΟΒΑ | 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

Πολύ συχνά, οι άνθρωποι που βρίσκονται σε μια δύσκολη ζωή δεν είναι σε θέση να ξεπεράσουν τις δυσκολίες μόνες τους και να καθορίσουν την κοινωνική τους θέση. Πολλοί άνθρωποι αντιμετωπίζουν ένα τέτοιο πρόβλημα, αλλά η έλλειψη θέλησης ή η δική τους νόμιμη αιτία προκαλούν την προσωπική τους παρακμή. Οι γυναίκες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με παιδιά, διατρέχουν κίνδυνο. Η αρνητική επίδραση του περιβάλλοντος και η συνεχής πίεση από έξω οδηγεί σε υπερβολική χρήση αλκοόλ και τοξικομανίας.

Ο Αυτόνομος Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός «Κέντρο για την Ανάπτυξη Κοινωνικών Προγραμμάτων της Περιφέρειας Τιουμεν « ΈΛΕΟΣ » στο έργο« Νέα Ελπίδα »βοηθά τις γυναίκες να αντιμετωπίσουν την εθιστική συμπεριφορά. Ο κύριος στόχος του έργου είναι να παρέχει ψυχολογική, κοινωνική και αποκαταστατική βοήθεια σε γυναίκες με εθισμό στο αλκοόλ και τα ναρκωτικά, γυναίκες σε καταστάσεις κρίσης, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με παιδιά. Φέτος το έργο κέρδισε το Προεδρικό Ταμείο Επιχορηγήσεων.

Για να παρέχει βοήθεια σε γυναίκες με εθισμούς, το έργο προβλέπει τη δημιουργία συνθηκών διαβίωσης, τάξεων αποκατάστασης, την παροχή κοινωνικο-ψυχολογικής και ιατρικής βοήθειας, καθώς και εκπαίδευση σε κοινωνικές και καθημερινές δεξιότητες. Ένα από τα κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες που χρειάζονται βοήθεια είναι οι δύσκολες σχέσεις με συγγενείς. Επομένως, όταν εργάζεστε με τις οικογένειες των δικαιούχων, το καθήκον είναι να τους διδάξετε να επικοινωνούν σωστά με το θάλαμο και να δημιουργούν ικανές διαπροσωπικές σχέσεις.

Πολλές από τις γυναίκες που ζητούν βοήθεια έχουν παιδιά, οπότε το έργο προβλέπει την τοποθέτηση του παιδιού δίπλα στη μητέρα και τις καθημερινές τάξεις στο πρόγραμμα κλασικής σχολής και τη λειτουργία ενός νηπιαγωγείου. Οι γυναίκες σε καταστάσεις κρίσης γήρατος ζητούν επίσης βοήθεια, επομένως, η συνύπαρξη εξαρτώμενων γυναικών με παιδιά και μεγαλύτερες γυναίκες θα έχει ευεργετική επίδραση στην ανάπτυξη καθεμιάς από αυτές. Η αμοιβαία υποστήριξη θα βοηθήσει τις νέες μητέρες να αποκατασταθούν και οι ανύπαντρες ηλικιωμένες γυναίκες θα έχουν την ευκαιρία να μοιραστούν εμπειρίες ζωής.

Εκτός από το έργο «Νέα Ελπίδα», το Κέντρο Βοήθειας «ΈΛΕΟΣ «, με την υποστήριξη του Προεδρικού Ταμείου Επιχορηγήσεων, υλοποίησε ένα εξίσου επιτυχημένο κοινωνικό σχέδιο — «Έλεος τις καρδιάς «, με στόχο την υποστήριξη ατόμων που πάσχουν από χρόνιες προοδευτικές ασθένειες, συμπ. AIDS και ογκολογία. Στο πλαίσιο αυτού, στους ασθενείς παρέχεται ιατρική, κοινωνική και ψυχολογική βοήθεια, τόσο πολύπλοκη όσο και δια βίου.Στο πλαίσιο αυτού, στους ασθενείς παρέχεται ιατρική, κοινωνική και ψυχολογική βοήθεια, τόσο πολύπλοκη όσο και δια βίου.

Комментарии (0)
×

Авторизация

E-mail
Пароль
×

Регистрация

ИМЯ,
ФАМИЛИЯ
Дата 
рождения
Регион
E-mail
Пароль
Повторите пароль
×
×
×